Acrylklebebänder, winddicht

Ampacoll UV flexx

Ampacoll UV flexx
Neu

UV-stabiles, dehnbares Klebeband

Details
Ampacoll Flexx pro

Ampacoll Flexx pro
Neu

Dehnbares Acrylklebeband

Details
Ampacoll XT 60

Ampacoll XT 60

Acrylklebeband für innen und aussen

Details
Ampacoll XT 75

Ampacoll XT 75

Acrylklebeband für innen und aussen

Details
Ampacoll XT 100 - einfach geschlitzt

Ampacoll XT 100 - einfach geschlitzt

Acrylklebeband für innen und aussen

Details
Ampacoll XT 150 - einfach geschlitzt

Ampacoll XT 150 - einfach geschlitzt

Acrylklebeband für innen und aussen

Details
Ampacoll XT 200 - einfach geschlitzt

Ampacoll XT 200 - einfach geschlitzt

Acrylklebeband für innen und aussen

Details
Ampacoll XT 250 - einfach geschlitzt

Ampacoll XT 250 - einfach geschlitzt

Acrylklebeband für innen und aussen

Details
Ampacoll XT 60 - zweifach geschlitzt

Ampacoll XT 60 - zweifach geschlitzt

Acrylklebeband, luft- und winddicht

Details
Ampacoll XT 100 - zweifach geschlitzt

Ampacoll XT 100 - zweifach geschlitzt

Acrylklebeband, luft- und winddicht

Details
Ampacoll XT 150 - zweifach geschlitzt

Ampacoll XT 150 - zweifach geschlitzt

Acrylklebeband, luft- und winddicht

Details
Ampacoll UV

Ampacoll UV

UV-stabiles Acrylklebeband, winddicht

Details